Access

Address| 71-2 6-1 Hon-cho, Tokamachi-shi, Niigata, 948-0003, Japan

About 10 min walk from “Tokamachi” station of Hokuhoku Line, JR Iiyama Line.
(Next to Michi-no-Eki “Cross 10”)

By train
From Tokyo, about 2 hours by Joetsu Shinkansen, via “Echigo-Yuzawa” station to Hokuhoku Line.
From Osaka, about 5 hours via “Kanazawa” station to Hokuriku shinkansen , via “Joetsu-Myoko” station to Haneuma/ Hokuhoku Line.

By car
From Tokyo, about 3 hours by Kanetsu Highway to Route 253 through “Muika-machi IC”.
From Osaka, about 6 hours by Meishin Highway, Hokuriku Expressway to Route 253 through “Joetsu IC”.